سفر به دل ادیان

Untitled

آشنایی با ادیان جهان و مفهوم خدا برای کودکان و نوجوانان در کتاب مصور «سفر به دل ادیان»

«سفر به دل ادیان» ، داستان یک کودک دوازده سالۀ ایرانیست که در طول سفرهای خود و پدرش به کشورهای مختلف ، با ادیان و عقاید مردم جهان آشنا می شود و هرگز دست از پرسش و کنجکاوی دربارۀ علت باورهای آنها بر نمی دارد.

آشنایی با ادیان هندو ، جِین ، سیک ، شینتو ، بودایی ، یهود ، مسیحیت ، بهایی 

سینا ، قهرمان داستان ، در برخورد با هر دین و عقیدۀ جدیدی پرسشگری را آغاز می کند تا با ریشه های آن باور آشنا شود.

دانلود مستقیم کتاب سفر به دل ادیان

دانلود کتاب سفر به دل ادیان از مدیافایر

 

DSCF0287

مغلطه های روحانیون

چرا روحانیون ادیان مختلف به مغلطه پناه می برند؟

مغلطه های رایج روحانیون کدامند؟

چرا معمولا متوجه مغلطه های روحانیون نمی شویم وآنها را می پذیریم؟

چگونه می توان به مغلطه آمیز بودن کلام روحانیون پی برد؟

تحلیل بسیاری از مغلطه های مشترک بین روحانیون ادیان مختلف وبعضی مغلطه های مخصوص روحانیون مسلمان در کتاب 130 صفحه ای مغلطه های روحانیون.

دانلود مستقیم فایل PDF

دانلود فایل PDF از فورشرد

دانلود فایل صوتی اول-چرا روحانیون به مغلطه روی می آورند؟

دانلود فایل صوتی دوم-مغلطه های برخی روحانیون تحت عنوان عقل سلیم

دانلود فایل صوتی سوم-معیار اخلاق و چگونگی حفظ دین بر اساس آن

دانلود فایل صوتی چهارم-معجزات پیامبران

دانلود فایل صوتی پنجم-معجزۀ قرآن از نظر سبک وظاهرو پیش بینی آینده

دانلود فایل صوتی ششم-آیا در قرآن تناقض وجود دارد؟

دانلود فایل صوتی هفتم-تطابق قرآن با علوم روز ومعجزات حاصل از اجابت دعا

دانلود فایل صوتی هشتم-روش استفادۀ روحانیون از فلسفه

دانلود فایل صوتی نهم-روشهای روحانیون برای تحکیم ایمان مؤمنین

دانلود فایل صوتی دهم-روشهای روانشناختی روحانیون برای پاسخ به سؤالات

 

 

Untitled