برهان علیت، برهانی در ردّ وجود خدای ادیان و روز جزا

borhan-eliyat-noon-fakhr

میتوان گفت داستان برهان علیت، شگفتانگیزترین داستانیست که در تاریخ فلسفه رخ دادهاست. برهانی که میبایست از همان روزِ نخست بهعنوان استدلالی برعلیه وجودِ خدای ادیان و روز رستاخیز بهکار میرفت، بهعنوان برهانی  برای اثبات وجودِ خدای متشخصِ ادیان، به پیروان هر دینی فروخته شد و توهمِ «عقلانی بودنِ» خدای متشخصِ ادیان را نهتنها بینِ مردم عادی، بلکه حتی در بین فیلسوفانِ متدین، به درجاتِ مختلف ایجاد کرد

بعضی از فیلسوفانِ متدین تلاش کردند نشان دهند «علتالعللِ» تَغیُّرناپذیر و نامحدود و نازَمانمندی که محصول برهان علیت است، قابل جمع با خدای انسانوار و پدیدهگونۀ دینشان است و دست به تاویلِ صفاتِ ذکر شده برای خدایشان زدند تا او را به علتالعللِ برهان علیت بخورانند. اگرچه این تلاش هرگز از دیدِ منطقی و فلسفی موفق نبود، اما چشمِ عیبپوشِ دینداران، بهراحتی تلاشهای عقیمِ این متفکرانِ دینی را ارج نهاد و به موفقیتِ بهدست نیامدۀ ایشان نمرۀ قبولی داد

از یک‌طرف، هیاهو و تبلیغاتِ دینداران پیرامون این‌که با‌وجود برهان علیت، کوهی محکم از استدلالِ عقلانی در پشتِ دین‌و‌ایمان‌شان نشسته، و از طرف دیگر، وحشت بعضی روشن‌اندیشان از این‌که مبادا در مسیر فلسفه و عقلانیت، پا را از چارچوب‌های اعتقاداتِ دینیِ مردم فراتر بگذارند و تکفیر شوند، در کنارِ بی‌علاقگیِ اکثرِ مردم نسبت به ورودِ جدی به مباحث فلسفی، همگی موجب شدند که نه‌تنها جامعۀ دینداران متوجه تفاوت‌های فاحشِ خدای دین‌شان با علت‌العلل نشود، بلکه مؤمنین، قدم بعدیِ این برهان را که همانا «ردِّ وجودِ روز جزاست» برندارند و یا اگر برداشتند، به‌طریقی به رفوی این شکافِ بزرگ بپردازند و آتشی را که برهان‌ علیت به روز رستاخیز می‌زند، از چشم خود و دیگران دور نگه دارند

:این کتاب به مطالب زیر می پردازد

چرا برهان نظم، برهان معتبری نیست؟

آیا برهانی برای اثبات وجود روح یا نفس وجود دارد؟

ارتباط فیزیک کوانتوم و مسئلۀ قدیمی روح و آگاهی

برهان علیت به زبانی امروزی

علت العلل برهان علیت کجا! خدای دین کجا! 

جبر یا اختیار؟

 چرا وجود روز جزا بر اساس برهان علیت ، غیر عقلانیِ محض است؟

چرا وجود روز جزا، چه با قانون علیت و چه بدون قانون علیت، غیر عقلانیست؟

آسیب شناسیِ معرفتیِ دیدگاه دوگانۀ مسلمانان به قرآن؛ چرا مسلمانان موفق به دیدن نقاط ضعف و خطاهای فراوان قرآن نمی شوند؟

دانلود مستقیم کتاب برهان علیت

دانلود کتاب برهان علیت از مدیا فایر

مغلطه های روحانیون

Untitled

سفر به دل ادیان

Untitled

آشنایی با ادیان جهان و مفهوم خدا برای کودکان و نوجوانان در کتاب مصور «سفر به دل ادیان»

«سفر به دل ادیان» ، داستان یک کودک دوازده سالۀ ایرانیست که در طول سفرهای خود و پدرش به کشورهای مختلف ، با ادیان و عقاید مردم جهان آشنا می شود و هرگز دست از پرسش و کنجکاوی دربارۀ علت باورهای آنها بر نمی دارد.

آشنایی با ادیان هندو ، جِین ، سیک ، شینتو ، بودایی ، یهود ، مسیحیت ، بهایی 

سینا ، قهرمان داستان ، در برخورد با هر دین و عقیدۀ جدیدی پرسشگری را آغاز می کند تا با ریشه های آن باور آشنا شود.

دانلود مستقیم کتاب سفر به دل ادیان

دانلود کتاب سفر به دل ادیان از مدیافایر

DSCF0287

borhan-eliyat-noon-fakhr

مغلطه های روحانیون

چرا روحانیون ادیان مختلف به مغلطه پناه می برند؟

مغلطه های رایج روحانیون کدامند؟

چرا معمولا متوجه مغلطه های روحانیون نمی شویم وآنها را می پذیریم؟

چگونه می توان به مغلطه آمیز بودن کلام روحانیون پی برد؟

تحلیل بسیاری از مغلطه های مشترک بین روحانیون ادیان مختلف وبعضی مغلطه های مخصوص روحانیون مسلمان در کتاب 130 صفحه ای مغلطه های روحانیون.

دانلود مستقیم فایل PDF

دانلود فایل PDF از فورشرد

دانلود فایل صوتی اول-چرا روحانیون به مغلطه روی می آورند؟

دانلود فایل صوتی دوم-مغلطه های برخی روحانیون تحت عنوان عقل سلیم

دانلود فایل صوتی سوم-معیار اخلاق و چگونگی حفظ دین بر اساس آن

دانلود فایل صوتی چهارم-معجزات پیامبران

دانلود فایل صوتی پنجم-معجزۀ قرآن از نظر سبک وظاهرو پیش بینی آینده

دانلود فایل صوتی ششم-آیا در قرآن تناقض وجود دارد؟

دانلود فایل صوتی هفتم-تطابق قرآن با علوم روز ومعجزات حاصل از اجابت دعا

دانلود فایل صوتی هشتم-روش استفادۀ روحانیون از فلسفه

دانلود فایل صوتی نهم-روشهای روحانیون برای تحکیم ایمان مؤمنین

دانلود فایل صوتی دهم-روشهای روانشناختی روحانیون برای پاسخ به سؤالات

Untitled

borhan-eliyat-noon-fakhr