مغلطه های روحانیون

چرا روحانیون ادیان مختلف به مغلطه پناه می برند؟

مغلطه های رایج روحانیون کدامند؟

چرا معمولا متوجه مغلطه های روحانیون نمی شویم وآنها را می پذیریم؟

چگونه می توان به مغلطه آمیز بودن کلام روحانیون پی برد؟

تحلیل بسیاری از مغلطه های مشترک بین روحانیون ادیان مختلف وبعضی مغلطه های مخصوص روحانیون مسلمان در کتاب 130 صفحه ای مغلطه های روحانیون.

دانلود فایل PDF

دانلود فایل صوتی اول-چرا روحانیون به مغلطه روی می آورند؟

دانلود فایل صوتی دوم-مغلطه های برخی روحانیون تحت عنوان عقل سلیم

دانلود فایل صوتی سوم-معیار اخلاق و چگونگی حفظ دین بر اساس آن

دانلود فایل صوتی چهارم-معجزات پیامبران

دانلود فایل صوتی پنجم-معجزۀ قرآن از نظر سبک وظاهرو پیش بینی آینده

دانلود فایل صوتی ششم-آیا در قرآن تناقض وجود دارد؟

دانلود فایل صوتی هفتم-تطابق قرآن با علوم روز ومعجزات حاصل از اجابت دعا

دانلود فایل صوتی هشتم-روش استفادۀ روحانیون از فلسفه

دانلود فایل صوتی نهم-روشهای روحانیون برای تحکیم ایمان مؤمنین

دانلود فایل صوتی دهم-روشهای روانشناسانۀ روحانیون برای پاسخ به سؤالات

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.